ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ "OUT OF FOCUS"

Κατόπιν των αποτελεσμάτων των εκλογών της Out Of Focus, την Τετάρτη 25/05/16 και της κατανομής των αξιωμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 01/6/16, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ευχαριστούμε θερμά την εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τις κυρίες Παπαναούμ Καίτη και  Προύσαλη Χρύσα για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους και την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.