ΣΕ ΛΙΓΟ ... ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ MOBILE PHOTO FESTIVAL ... ΣΤΗΝ OUT OF FOCUS